La  taĝika  lingvo

kompilis F. Ŝukurov

 

Bonvenon al la taĝika lingvo.

Марҳамат  ба забони тоҷикӣ.

 

La taĝika lingvo estas parolata  plejparte en Taĝikio  -  eta lando en

Meza Azio. Ĝi apartenas al la okcidentirana grupo de hind-eŭropaj

lingvoj. La taĝika similas al la persa kaj dariafgana. Proksimume

4 milionoj da homoj parolas la taĝikan en Taĝikio, ĉirkaŭ 2 milionoj

en najbaraj landoj - Uzbekio, Kirgizio, Ĉinio kaj ĉirkaŭ 6 milionoj

en Afganio. En 8-10 jarcentoj de nia erao la taĝikan lingvon multe

influis la araba. Dum la sovetia periodo la taĝikan lingvon eniris

multaj rusaj kaj uzbekaj vortoj.

Ĝis la jaro 1929 en Taĝikio oni uzis la araban alfabeton, de 1929

ĝis 1939 - la latinan, kaj de tiam ĝis hodiaŭ - la kirilan.

 

                                         Alfabeto

 

А-a, Б-b, В-v, Г-g, Ғ-gq, Д-d, Е-je, Ё-jo, Ж-ĵ, З-z, И-i, Й-j, Ӣ-i', К-k, Қ-q, Л-l, М-m,

    

 

Н-n, О-o, П-p, Р-r, С-s, Т-t, У-u, Ӯ-u', Ф-f, Х-ĥ, Ҳ-h, Ч-ĉ, Ҷ-ĝ, Ш-ŝ, Э-e, Ю- ju, Я-ja,Ъ .

   

 

La  alfabeto konsistas el 35 literoj:

11 vokaloj, 2 duonvokaloj, 22 konsonantoj.

Dum prononcado oni devas esti atenta por ne misuzi.

Ekz: дӯст - amiko, дуст - kemiaĵo, kiun oni uzas por mortigi insektojn;

ъ -  malmola signo; oni devas fari kurtan paŭzon;

l - estas malmola: сол, мол, антресол.

La taĝika alfabeto estas la kirila al kiu estas aldonita 6 literoj,

kies prononcoj estas jenaj:

ғ oni prononcas kiel <r> en la franca vorto <parle>:

   боғ- ĝardeno, ғоз - ansero, мағоза - vendejo;

ӣ oni prononcas kiel akcentita <i>;

қ oni prononcas kiel <q>:

   вақт - tempo, қишлоқ - vilaĝo, қоқ - seka;

ӯ prononcatas kiel <u>, sed profundgorĝe:

   гӯшт - viando, ӯ- li/ ŝi/ ĝi;

ҳ oni prononcas kiel <h>:

   ҳама - ĉio, ҳафта - semajno;

ҷ oni prononcas kiel <ĝ>:

   ҷон - animo, тоҷик - taĝiko;  

La taĝika lingvo havas kelkajn dialektojn.

Jen ekzemple unu frazo en du la plej gravaj dialektoj.

 

Быта-метата, ната-наметата (suda dialekto).

Агар ҳоҳад - метияд,  наҳоҳад - наметияд (norda dialekto).

Se li/ŝi ekvolas - li/ŝi donas, se ne ekvolas, do - ne donas.

 

Certe oni ne povas ĉion klarigi pri tia riĉega lingvo en

mallonga artikolo, sed mi provos iomete klarigi la gramatikon.

 

La gramatiko de la taĝika distingas substantivojn, adjektivojn,

numeralojn, pronomojn, verbojn, adverbojn, prepoziciojn kaj interjekciojn.

 

                                   Substantivo

 

1) Substantivo en la taĝika ne havas genron:

   pronomo <ӯ> аu <вай> povas indiki viron, virinon аu objekton.

2) Sufikso  <ҳо>  signifas pluralon:

      нон - pano,     нонҳо - panoj,

      одам - homo,    одамҳо - homoj.

3) Sufikso <ро> signifas rektan  komplementon:

      Ман он китобро дорам. - Mi havas tiun libron.

   Tio ĉi sufikso aldoniĝas post la sufikso de pluralo kaj

   post ajna objektivo:

      Ман китобҳои хуби эсперантиро дорам. - Mi havas bonajn esperantajn

      librojn.

   La sufikso <ро> similas al akuzativa finaĵo en Esperanto.

4) Sufikso <и> esprimas apartenon:

      китоби ман - mia libro,

      хонаи Умед - domo de Umedo,

      хонаи дӯсти Петро - domo de amiko de Petro.

   Sufikson <и> oni uzas por konekti substantivon kun adjektivo:

      риши сафед - blanka barbo.

5) Sufikso <е>  povas indiki nedifinitan substantivon.

      Китобе дорам - Mi havas iun libron.

 

                                    Adjektivo

 

   Komparativon kaj superlativon de adjektivoj oni esprimas per

   sufiksoj: <tar> (komparativo),

             <tarin> (superlativo)

                                   

      кутоҳ - mallonga, кутоҳтар - pli mallonga,

      кутоҳтарин - la plej mallonga.

 

   Ekzistas ankaŭ neregulaj vortoj:

      хуб - bona, беҳтар - pli bona, беҳтарин - la plej bona.

 

                                      Numeraloj

 

      як (jak) - unu

      ду (du) - du

      се (se) - tri

      чор (ĉor) - kvar

      панҷ(panĝ) - kvin

      шаш (ŝaŝ)- ses

      ҳафт (haft) - sep

      ҳашт (haŝt) - ok

      нуҳ (nuh) - naŭ

      даҳ (dah) - dek

 

 

                                      Pronomoj

  

   Personaj pronomoj:

  

      ман - mi                                   мо - ni

      ту - vi                                шумо - vi

      ӯ, вай, он - li/ŝi/ĝi        онҳо, вайҳо - ili

 

   Posedajn pronomojn  oni faras per sufikso <и>:

 

      модари ман - mia patrino,

      дӯсти шумо - via amiko,

      писари вай - lia/ŝia filo.

         

   Krome oni povas uzi aliajn sufiksojn:

 

      дӯстам - mia amiko        дӯстамон - niaj amikoj

      дӯстат - via amiko        дӯстaтон - viaj amikoj

      дӯсташ - lia/ŝia amiko   дӯсташон - iliaj amikoj.

 

   Por rektaj komplementoj oni uzas sufikson  <ро>:

      маро - min                           моро - nin

      туро - vin                       шуморо - vin

      ӯро, вайро - lin/ŝin           онҳоро - ilin.

      онро        - ĝin

 

                                        Verbo

 

Infinitivo en la taĝika havas  finaĵon -dan, -tan.

Por fari preteriton, oni  devas  forĵeti la finaĵon -an

kaj por konjugacii kun propraj pronomoj aldoni la jenajn finaĵojn:

 

          mi              -aм           ni           -eм

          vi                -i              vi           -ед

          li/ŝi/ĝi   --                    ili          -анд

 

Ekzemple:  фаҳмидан - kompreni

 

          ман   фаҳмидам          мо   фаҳмидем

          ту   фаҳмиди            шумо   фаҳмидед

          у/вай   фаҳмид          онҳо    фаҳмиданд.

 

Preterito estas la plej regula formo de verbo.

Por fari prezencon, oni devas forĵeti la finaĵojn -дан, -тан, -одан,

 -отан, -идан, -итан kaj aldoni la jenajn finaĵojn:

 

          mi             -ам            ni       -ем

          vi               -и             vi       -ед

          li/ŝi/ĝi        -ад            ili      -анд

 

kaj, krome, aldoni al ĉiuj personoj prefikson ме-

 

          ман   метарсам          мо   метарсем

          ту   метарси            шумо   метарсед

          ӯ/вай   метарсад        онҳо   метарсанд.

 

Sed la verbo доштан - havi ne bezonas prefikson me-

 

          ман   дорам             мо   дорем

          ту   дори                шумо   доред

          ӯ/вай   дорад           онҳо   доранд.

 

Por nei  sufiĉas uzi prefikson   на-

 

      ман  надорам  -  mi ne havas;

     ман  наметарсам  - mi ne timas;

     ман  нафаҳмидам  - mi ne komprenis.

 

Krome la prezenco havas progresivan formon, kiun oni

konstruas per verbo истодан - stari. Ekz.  гуфтан - paroli

 

      ман  гуфта  истодаам         мо  гуфта истодаем

      ту  гуфта  истодаи           шумо  гуфта истодает

      у/вай  гуфта  истодааст      онҳо  гуфта истодаанд

 

 

      mi  estas  parolanta         ni  estas  parolantaj

      vi  p;estas  parolanta         vi  estas  parolanta

      li/ŝi estas  parolanta         ili  estas  parolanta.

 

Por konstrui futuran formon oni devas uzi helpverbon  хостан - voli.

Ekz. фаҳмидан - kompreni:

            

      ман  меҳоҳам  фаҳмам      мо   меҳоҳем  фаҳмем

      ту  меҳоҳи   фаҳми             шумо   меҳоҳед фаҳмед

      у/вай  меҳоҳад  фаҳмад       онҳо   меҳоҳанд фаҳманд.

 

                                           Participoj

 

                     kantinta               сурудхониро аллакай тамом карда буд

knabo estis kantanta -   бача суруд хонда будаст

                     kantonta              мехост суруд хонад.

 

                     kantinta                сурудхониро нав тамом кард

knabo estas kantanta -   бача суруд хонда истодааст

                     kantonta               бояд хозир суруд хонад.

 

                     kantinta                дар оянда сурудхониро ба охир мерасонад

knabo estos kantanta -   бача дар оянда суруд хонда меистад

                     kantonta              дар оянда бояд майли сурудхони дошт.

Hosted by uCoz