Esperanto-domo, 2014
Davlat, Gxamsxid, 2014
Suhajli, Saidmurod, Gxamsxid, Firdaus, Davlat 2014
Suhajli, Ragxabali, Gxamsxid, Firdaus, Davlat, 2014

Zamenhofa tago en 2014

Firdaŭs Ŝukurov

Ĉijare esperantistoj de Taĝikio dufoje celebris la jubilean 155-an naskiĝtagon de nia majstro L.L.Zamenhof.
La unuan fojon ni kolektiĝis la 14-an de decembro. Prezidanto de la duŝanbea E-klubo, d-ro Saidmurod Hoĝazod informis la ĉeestantojn pri la vivo de Zamenhof. En la fino de sia elpaŝo li informis pri sia plano verki en la taĝika lingvo la biografion de Zamenhof.
La ĉeestantoj aplaŭde akceptis la informon.
Ĉar la kunveno okazis en la Esperanto-ĝardeno, post la elpaŝoj de aktivuloj, ni plantis kelkajn arbojn.

La duan fojon ni kolektiĝis la 28-an de decembro en Esperanto-domo. Ĉifoje la kunvenon partoprenis Ĝamŝid Fajzullaev, Davlat Ibragimov, Saidmurod Hoĝazod, Ĝamŝed Hakimov, Firdaŭs Ŝukurov kaj du komencantoj- doktoroj pri taĝika filologio Raĝabali Hidirov kaj Suhajli. Ili ambaŭ instruas en la pedagogia universitato.
Ili kun granda intereso aŭskultis rakonton de Ŝukurov pri la historio de Esperanto kaj ĝenerale pri la movado. Ili konatiĝis pri la lernolibro en la taĝika lingvo "Zaboni bajnalmilalii Esperanto" verkita de s-ro Ŝukurov.

La lastaj du promesis organizi por la studentoj grupon da dezirantoj lerni Esperanton. Ŝukurov promesis instrui en tiu grupo. En la amikeca etoso tute ne absurde ŝajnis ilia partopreno en la 100 UKo en Francio.

al la ĉefa paĝo